Home

previous arrow
next arrow
Slider

สถานีสุขภาพดี

ep.28 อาการปวดท้องน้อยเกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง

ep.29 ปวดท้องจากไส้ติ่งอักเสบมีอาการเฉพาะอย่างไร

ep.30 ปวดท้องประจำเดือนทำไมท้องอืดและคลื่นไส้อาเจียน

ep.25 เราสามารถบำรุงตับโดยใช้ยาได้หรือไม่

ep.26 ไวรัส Covid-19 สามารถส่งผลต่อคนเป็นโรคตับหรือไม่

ep.27 วิธีดูแลตนเองไม่ให้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ และเป็นไขมันพอกตับ

ep.22 ไขมันพอกตับ สาเหตุ อาการ และการรักษา

ep.23 การปลูกถ่ายตับเนื่องจากตับวายเฉียบพลันหรือตับแข็ง

ep.24 ความเชื่อต่างๆกับโรคตับ
Q&A

Q. หน้ากากอนามัยแบบเยื่อกระดาษ 3 ชั้น สามารถใช้ซ้ำได้หรือไม่

A. ไม่แนะนำให้ใช้ซ้ำ ควรเปลี่ยนใหม่ทุกวัน
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1932044

Q. หน้ากากผ้าสามารถใช้ได้หรือไม่

A. ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ป่วย สามารถใช้หน้ากากอนามัยที่ทำจากผ้า ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคได้
กระทรวงสาธารณสุข https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/img/infographic/info21.jpg

Q. เราควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเองจาก COVID-19 หรือไม่

A. สวมหน้ากากอนามัยแบบผ้า เป็นทางเลือกของคนไม่ป่วยที่จะไปใน ‘พื้นที่แออัด’ โดยหน้ากากอนามัยแบบผ้า มีประสิทธิภาพ 54-59% ซึ่ง “เพียงพอสำหรับคนทั่วไป”
นพ. บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย https://www.hfocus.org/content/2020/03/18632

Q. หน้ากากอนามัยแบบเยื่อกระดาษ 3 ชั้น ที่ใช้แล้วควรทิ้งอย่างไร

A. “หน้ากากอนามัยแบบเยื่อกระดาษ 3 ชั้น ” ที่ใช้แล้ว ให้ปลดจากหู พับด้านหน้าที่สัมผัสเชื้อ เข้าหากันใส่ถุงปิดสนิทก่อนลงถังขยะ เพื่อป้องกันเชื้อโรค โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสด้านหน้าของหน้ากากอนามัย และล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทันที
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/img/infographic/info15.jpg

Q. การใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการล้างมือด้วยสบู่และน้ำเปล่าหรือไม๋

A. เจลแอลกอฮอล์ล้างมือมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการล้างมือด้วยสบู่และน้ำเปล่า ยกเว้นในกรณีที่มือเปื้อนแบบเห็นด้วยตาเปล่า
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย https://scontent.fbkk2-8.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/82936355_641054030037284_1336185963830837248_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=e007fa&_nc_oc=AQmzdiaSsw8VpoX2YNdwOD_9XabkHFFo31-4VJLVI_7z5UapEnSTD6IP6A3YIVQj7II&_nc_ht=scontent.fbkk2-8.fna&_nc_tp=7&oh=e5a655f2c1102a0875f2134eff38fae6&oe=5E9375EA

Q. การล้างมือด้วยน้ำอย่างเดียวสามารถทำลายเชื้อ COVID-19 ได้หรือไม่

A. ไม่ได้ แนะนำให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำเปล่า
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย https://scontent.fbkk2-8.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/82936355_641054030037284_1336185963830837248_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=e007fa&_nc_oc=AQmzdiaSsw8VpoX2YNdwOD_9XabkHFFo31-4VJLVI_7z5UapEnSTD6IP6A3YIVQj7II&_nc_ht=scontent.fbkk2-8.fna&_nc_tp=7&oh=e5a655f2c1102a0875f2134eff38fae6&oe=5E9375EA

Q. แอลกอฮอล์ล้างแผลสามารถใช้แทนเจลล้างมือได้หรือไม่

A. แอลกอฮอล์ล้างแผล 70% ใช้ได้ มีประสิทธิภาพเทียบเท่าเจลล้างมือ โดยล้างมือให้ถูกวิธี
องค์การเภสัชกรรม https://scontent.fbkk2-8.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/85057200_4109577862401036_6686882596581801984_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=110474&_nc_ohc=yHD_6dRMY1UAX_3aDtc&_nc_ht=scontent.fbkk2-8.fna&oh=26846d4937265f6462ff316df72f947e&oe=5E950B37

Q. วิธีการเลือกซื้อแอลกอฮอล์เจลที่มีประสิทธิภาพ ที่ฆ่าเชื้อไวรัสได้ ควรเลือกอย่างไร

A. ควรเลือกซื้อแอลกอฮอล์เจลความเข้มข้นมากกว่า 70% จึงจะมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อได้
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1779133

Q. ทิชชูเปียก/ผ้าทำความสะอาดผิว ชนิดไหนที่สามารถฆ่าเชื้อ COVID-19 ได้

A. ไม่ได้
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/868922

Q. การกักกันตัวเอง (Quarantine) คืออะไร

A. พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 นิยาม ‘การกักกัน’ ว่าคือ ‘แยกสังเกตอาการที่บ้าน/ที่พัก’ เพื่อป้องกันมิให้เชื้อโรคแพร่ทั้งทางตรงและทางอ้อม
พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor/c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf/files/001_1gcd.PDF

Q. การกักกันตัวเองควรปฏฺิบัติตัวอย่างไร

A. แนะนำให้กักกันและแยกสังเกตอาการตัวเองที่บ้าน/ที่พัก และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข
พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor/c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf/files/001_1gcd.PDF

Q. การใช้ห้องน้ำอย่างไร เพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19

A. เนื่องจากเชื้อสามารถแพร่กระจายเป็นแบบละอองฝอย จึงแนะนำให้ปิดฝาชักโครกก่อนและหลังกดทำความสะอาด แล้วล้างมือทุกครั้ง
CDC https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/risk-assessment.html

Q. กรณีผู้ร่วมงานหรือญาติเป็นหวัด แต่ไม่รู้ว่าเป็น COVID-19 หรือไม่ เราควรปฏิบัติตัวอย่างไร

A. แนะนำให้ผู้ที่เป็นหวัดสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และไปพบแพทย์โดยด่วน
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/img/infographic/info23.jpg

Q. ผู้ที่พึ่งเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง เกิน 14 วัน สามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่

A. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ให้งดบริจาคโลหิต 4 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย https://blooddonationthai.com/?p=12321