Articles

 • มะเร็งเต้านม คลำพบจบที่รักษา
 • ตับอักเสบประเภทต่างๆ
 • ตับอักเสบ อาการ และการดูแลตนเอง
 • ทำไมต้องฉีดวัคซีน ไข้หวัดใหญ่
  การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงที่มีผู้ติดเชื้อทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้งยังมีการระบาดภายในประเทศ ซึ่งอาการที่จากติดเชื้อ COVID-19 มีความคล้ายกับโรคไข้หวัดใหญ่ ทำให้ผู้ป่วยอาจเกิดความวิตกกังวล วิธีสังเกตอาการทั้ง 2โรคแสดงตามตารางดังนี้ อาการ โควิด- 19 ไข้หวัดใหญ่ เชื้อที่ก่อให้เกิดโรค ไวรัสกลุ่มโคโรนา(corona virus) […]
 • ความปรกติใหม่ ในการดูแลตัวเอง
 • พัก กลิ้ง พัก กลอก
  การใช้สายตาทำงานบนจอคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน เป็นเวลาติดต่อกันนานเกิน 2 ชั่วโมง โดยไม่พักสายตา จะทำให้เกิดอาการคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม หรือ CVS (Computer Vision Syndrome)  มีอาการแสบตา ปวดตา ตาแห้ง น้ำตาไหล ปวดศีรษะ ปวดคอ […]
 • ออกกำลัง หนี COVID-19
  การออกกำลังกายโดยการวิ่งหรือการขี่จักรยาน ถือเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยม แต่ในช่วงการเกิดโรคระบาด COVID-19 มีงานวิจัยจากเบลเยี่ยมและเนเธอร์แลนด์ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การเคลื่อนไหว เช่น เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน อาจทำให้มีการแพร่กระจายเชื้อไปได้ไกลกว่าการอยู่นิ่งกับที่แล้วไอ หรือจาม ถึง 20 เมตร                 การออกกำลังกายทำให้ระบบการหายใจของเราก็จะทำงานมากขึ้น มีการหายใจที่หนักและแรงขึ้น เมื่อมีการไอ […]
 • หมั่นเช็ด หยุด เชื้อCOVID-19
  ก่อนการผสมน้ำยาสำหรับเช็ดทำความสะอาด เราควรสวมอุปกรณ์ป้องกันตัวเองขณะผสม และขณะใช้น้ำยาทำความสะอาด เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกมาโดนผิวหนัง หรือกระเด็นเข้าปาก ตา  และลดการระคายเคืองบริเวณ ตา ผิวหนัง      หมวกคลุมผม         หน้ากากอนามัย          แว่นตา                     ถุงมือยาง         ผ้ากันเปื้อน การทำความสะอาดพื้นผิวโลหะ โทรศัพท์มือถือ  คีย์บอร์ด รีโมททีวี เช็ดทำความสะอาดด้วย เอทิลแอลกอฮอล์ 70% การทำความสะอาดผ้า […]
 • เครียดนัก พักเอาไว้
  การระบาดของโรค COVID-19 สร้างความเครียด ความกลัวและความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรค ในด้านต่างๆเช่น กลัวการติดโรคจากคนอื่น มีความวิตกกังวลในเรื่องเสบียงอาหารอาจจะมีไม่พอในช่วงที่ถูกกักกัน อีกทั้งจำนวนผู้ป่วย และตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโรค ยังคงมากขึ้นในแต่ละวัน การรับรู้ข่าวเหล่านี้ก่อเป็นเหตุให้เกิดความตระหนก ตื่นกลัว อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง อีกทั้งยังส่งผลกระทบไปถึงปัญหาอื่นๆดังนี้ นอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิท พฤติกรรมการรับประทานอาหารน้อยหรือมากผิดปกติ รู้สึกไม่กระปรี้กระเปร่า […]
 • วิธีการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อCOVID-19 สำหรับรถยนต์สาธารณะ
  องค์การอนามัยโลก (WHO)ระบุว่า COVID-19 แพร่กระจายโดยการสัมผัสจากผู้ติดเชื้อที่ไอหรือจาม และมีการปนเปื้อนจากการสูดดม การสัมผัสพื้นผิวต่าง ๆ ดั งนั้นระบบขนส่งสาธารณะจึงต้องเพิ่มการดูแลทำความสะอาดรถยนต์สาธารณะให้มากขึ้น รถยนต์สาธารณะ ทำความสะอาดยานพาหนะทุกเที่ยวหลังให้บริการ รับ – ส่ง เน้นการทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสบ่อย ได้แก่ […]
 • ไปทำงานให้ปลอดภัย ป้องกันตนเองจากเชื้อ COVID-19
  เมื่อมีความจำเป็นที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงาน หรือมีธุระจำเป็นที่ต้องออกนอกบ้าน สิ่งสำคัญคือ การเตรียมตัวเองและอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นเช่น กระเป๋า หมวก ร่ม รองเท้า ในช่วงการเกิดโรคระบาด ให้ใช้ชิ้นเดิมเป็นประจำ เพราะสิ่งของเหล่านี้ มีโอกาสสัมผัสเชื้อไวรัสในสารคัดหลั่งที่อาจจะอยู่ในอากาศ หรือตกลงพื้น  และเพิ่มการดูแลทำความสะอาดเป็นพิเศษ ตนเองมีอาการป่วย […]
 • รั ก ษ า ค ว า ม ห่ า ง ด้ ว ย ค ว า ม ห่ ว ง
  เป็นอีกวิธีหนึ่งในการป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19 หมายถึง  งดการเข้าไปอยู่สถานที่แออัด รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 2 เมตร งดการทักทายด้วยการสัมผัส การกอด ระมัดระวังการอยู่ใกล้ชิดกับกลุ่มที่ต้องระวังเป็นพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุและผู้ที่มีสุขภาพไม่ดี กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กล่าวไว้ว่า “อยู่ห่างไว้ […]
 • วิธีรับมือเจ้านายในช่วงโควิด 19 ระบาด
 • 2 โจรยังมีสำนึกต่อสังคมในช่วงโควิด 19 ระบาด
 • ข้อแนะนำในการป้องกัน COVID-19 สำหรับสถานที่ทำงาน
  การแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 ส่วนใหญ่แพร่กระจายผ่านการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ผ่านทางละอองเสมหะจากการไอ จาม น้ำมูก น้ำลาย และเชื้อสามารถแพร่กระจายอยู่ได้นานหลายวัน หากไม่มีการทำความสะอาดที่ถูกวิธี ใช้มือสัมผัสสิ่งของแล้วนำมาแตะบริเวณหน้า ตา   หรือหยิบอาหารเข้าปาก สามารถติดเชื้อได้เช่นเดียวกับการสัมผัสเชื้อจากผู้ป่วยโดยตรง จึงต้องระมัดระวัง และต้องมีการรณรงค์เรื่องการล้างมือบ่อย ๆ และวิธีทำความสะอาดพื้นผิวที่อาจมีการปนเปื้อนบ่อย […]
 • ข้อแนะนำการป้องกัน COVID-19 สำหรับการฝึกอบรมสัมมนาและการประชุม
  COVID-19 เป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นใหม่ และมีการแพร่กระจายผ่านการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ผ่านทางละอองเสมหะจากการไอ จาม น้ำมูก น้ำลาย การระบาดของ COVID-19 มีความรุนแรงมากขึ้นดังนั้น หน่วยงานต้องจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการป้องกันโรค COVID-19 สำหรับการฝึกอบรมสัมมนาและการประชุม สามารถช่วยปกป้องสุขภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 มีดังนี้ การแพร่กระจายของเชื้อ 1.ไวรัสนี้เชื่อว่าแพร่กระจายจากคนสู่คนเป็นหลัก ระหว่างคนที่อยู่ใกล้ชิดกันรักษาระยะห่างอย่างน้อย ประมาณ 1-2 เมตร การติดต่อหลักยังเป็นการอยู่ใกล้ชิดกัน […]
 • ข้อแนะนำการดูแลป้องกันตัวเองจาก COVID-19
  ระวังการแพร่กระจายเชื้อ เมื่อเข้าไปในที่ชุมชน สวมหน้ากากอนามัย ดึงหน้ากากอนามัยให้ครอบคลุมทั้งจมูกและปาก คนทั่วไปที่สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย หากจําเป็นต้องไปในพื้นที่ที่มีผู้คนแออัด หรือใช้บริการขนส่งสาธารณะที่ผู้คนหนาแน่น สามารถใช้หน้ากากผ้า เพื่อลดการปนเปื้อนละอองฝอยจากการไอ จาม  ส่งเสริมการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70%  อย่างถูกต้องตาม ขั้นตอนนาน 20 วินาที หลีกเลี่ยงการสัมผัส ดวงตา จมูก และปากด้วยมือที่ไม่ได้ล้าง […]
 • ข้อต้องปฏิบัติสำหรับผู้ถูกกักกันตนเอง (Self-Quarantine at Home)
  “กักกัน หมายความว่า การควบคุมผู้สัมผัสโรคหรือพาหะให้อยู่ในที่เอกเทศ เพื่อป้องกันมิให้เชื้อโรคแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้น ๆ ได้ จนกว่าจะพ้นระยะฟักตัวของโรคหรือจนกว่าจะพ้นความเป็นพาหะ” พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ถูกกักกันตนเอง ต้องอยู่เฉพาะที่พักอาศัย ยกเว้นไปโรงพยาบาล ลดความเสี่ยงจากการสัมผัส ล้างมือด้วยสบู่และน้ำบ่อย ๆ […]
 • ข้อแนะนำในการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 สำหรับสมาชิกในบ้านหรือที่อยู่อาศัย คู่รัก ผู้ดูแลผู้ที่ต้องกักกันตนเอง ในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาล
 • ข้อแนะนำในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในสิ่งแวดล้อม
 • การวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยตัวเอง
 • การไอจามอย่างถูกวิธี
 • การทำความสะอาดมือ
 • 4วิธีวัดไข้รู้ทันไวรัส COVID-19
 • พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19
 • คุณใช้หน้ากากอนามัย ถูกต้องหรือยัง
 • หน้ากากอนามัยกับการป้องกัน COVID-19