Antigen Test Kit at Home

Antigen Test Kit คือ ชุดทดสอบอย่างง่าย และรวดเร็ว เป็นชุดตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสเบื้องต้น ก่อนเข้ากระบวนการตรวจชนิดยืนยันผลจากห้องปฏิบัติการ ข้อมูลรายชื่อชุดตรวจและน้ำยาสำหรับ COVID-19 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการอนุญาตผลิตและนำเข้าจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 • สำหรับใช้โดยบุคคลากรทางการแพทย์ (Professional use)
 • สำหรับใช้โดยประชาชนทั่วไป (Home use)

สำหรับใช้โดยประชาชนทั่วไป (Home use)
ตรวจหาเชื้อไวรัส Antigen โดยเก็บตัวอย่างจากจมูก หรือ น้ำลาย (ขึ้นกับแต่ละผลิตภัณฑ์) ต้องรับเชื้อมาแล้ว 5-14 วันถึงจะให้ผลที่แม่นยำ มีผลิตภัณฑ์ทะเบียนกับ อย.แล้ว 24 ยี่ห้อ (ประกาศเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564) ทราบผลภายใน 15 – 30 นาที

การพิจารณาในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์

1.ดูบริษัทที่ขึ้นทะเบียนกับอย.ไว้แล้วเท่านั้น
2.เลือกดูผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายรับรองของ อย.
3.ตรวจดูวันผลิตและวันหมดอายุ ตรวจดูบรรจุภัณฑ์ว่ามีชำรุดหรือไม่
4.อ่านวิธีการตรวจ และวิธีแปลผล ให้เข้าใจ โดยเฉพาะขั้นตอนการตรวจ

อุปกรณ์ประกอบด้วย
ขั้นตอนการตรวจ ชุดตรวจแต่ละชนิดอาจมีขั้นตอนที่แตกต่างกันแต่เบื้องต้นมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการตรวจ สำหรับโดยการเก็บตัวอย่างจากทางจมูก

1.ล้างมือให้สะอาด และเตรียมพื้นที่สำหรับใช้วางชุดทดสอบให้สะอาด
2. เก็บสิ่งส่งตรวจ สอดไม้ที่จะใช้ตรวจเข้าไปในโพรงจมูกลึกประมาณ1 นิ้ว (ประมาณ 2 ซม.) วนไม้ประมาณ5 รอบ) เพื่อให้ได้สิ่งคัดหลั่งมามากที่สุด

** ความลึกในการเก็บสิ่งส่งตรวจแต่ละผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกัน ศึกษาเอกสารกำกับให้เข้าใจก่อนการใช้งาน**

3.นำไม้ที่ได้จุ่มลงในหลอดที่มีน้ำยา หมุนและบีบอย่างน้อย 5 รอบ ก่อนที่จะนำไม้ออก แล้วปิดฝาด้วยจุก จากนั้นหยดน้ำยาในตลับทดสอบตามจำนวนที่ชุดตรวจกำหนด รอประมาณ 15-30 นาที (เวลาตามคำแนะนำ)ในคู่มือเพื่ออ่านผล การอ่านผล การอ่านและแปลผลการทดสอบ ต้องเห็นเส้นที่ตัว C ในตลับทดสอบเสมอ หากเส้นไม่ขึ้น เท่ากับว่าวิธีการตรวจไม่ถูกต้อง ต้องหาชุดใหม่มาตรวจ จากนั้นให้ไปอ่านค่าที่ตัว T ถ้ามีเส้นปรากฏ แสดงว่าผลเป็นลบ หรือ บวก
 • ผลทดสอบเป็นลบ – ไม่ได้แปลว่าไม่ติดเชื้อ แต่เชื้ออาจจะน้อยและตรวจไม่เจอ ถ้าหากผลเป็นลบยังต้องกลับไปกักตัว และรอติดตามมาตรวจภายหลัง หากมีประวัติเสี่ยงสูง แยกกักตัว ก่อนทดสอบซ้ำภายหลัง 3-5 วัน หากมีอาการป่วยของโควิด-19 ควรทดสอบซ้ำทันที และ กักตัวแยกจากผู้อื่น ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน แยกห้องน้ำ สวมหน้ากากอนามัย เลี่ยงการสัมผัสสัตว์เลี้ยงหากมีประวัติเสี่ยงควรแยกกักตัว เพื่อป้องกันแพร่เชื้อ
 • ผลเป็นบวก – แจ้งหน่วยบริการใกล้บ้านที่ติดต่อได้ เพื่อรับการตรวจซ้ำด้วย RT-PCR และแยกกักตัวเองและสังเกตอาการตนเอง
 • เมื่อตรวจเสร็จแล้วชุดตรวจถือเป็นขยะติดเชื้อและแพร่เชื้อได้ แยกทิ้งใส่ถุง ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ก่อนปิดถุงและสวมกับถุงอีกชั้นก่อนทิ้งรวมขยะอื่นกรุณาใช้และทิ้งให้ถูกสุขลักษณะ

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

 • ข้อมูลรายชื่อชุดตรวจและน้ำยาสำหรับโควิด ที่ได้รับการอนุญาตผลิตและนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/SitePages/test_kit_covid19.aspx สืบค้นวันที่ 3/08/21
 • ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Rapid Test สำหรับตรวจโรคโควิด – 19
  https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/SitePages/test_kit_covid19.aspx สืบค้นเมื่อ 30/07/21
 • กรมวิทย์ฯ แนะแนวทางการใช้ Antigen Test Kit ในการตรวจการติดเชื้อโควิด 19
  http://healthydee.moph.go.th/view_article.php?id=1544 สืบค้นเมื่อ25/07/21
 • ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Rapid Test สำหรับตรวจโรคโควิด – 19
  https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/infographic/detail/73/1804 สืบค้นเมื่อ 25/07/21
 • Picture Nasal swab specimens,
  https://www.memphis.edu/campusschool/pdfs/infographic_faq.pdf สืบค้นเมื่อ 30/07/21