6 สิ่งที่คุณต้องทำหลังจากฟื้นตัวจาก COVID-19

การดูแลสุขภาพหลังจากติดเชื้อ COVID-19 นั้น มักพบอาการข้างเคียง ดังนี้ รู้สึกเหนื่อย เมื่อย ล้า ไม่มีแรง, หายใจลำบาก, ไม่สบายหน้าอก ไอ อาการจะแตกต่างกันไปในแต่ละคนขึ้นอยู่กับอายุและความรุนแรงของโรค และอาการต่าง ๆ เหล่านี้จะใช้เวลาในการฟื้นฟูประมาณ 2-3 สัปดาห์ ดังนั้นการสังเกตอาการผิดปกติ

6 สิ่งที่คุณต้องทำหลังจากฟื้นตัวจาก COVID-19

1
ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ: การออกกำลังกายแบบเบา ๆ ให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวทีละน้อยอย่างช้า ๆ และค่อย ๆ ปรับให้เข้าสู่ตารางประจำวันของคุณ

2
การเลือกรับประทานอาหาร: การจัดระบบการรับประทานอาหาร ก็สามารถชดเชยและบำรุงร่างกายได้ดี แนะนำให้รับประทานอาหารที่ปรุงสุก ย่อยง่าย

3
ฟื้นฟูระบบความจำและฝึกคิด: ควรใช้เวลาในการเล่นเกมส์ที่ส่งเสริมความจำ และกิจกรรมที่ทำให้คุณใช้ความคิดมากขึ้น เติมพลังทางจิตใจ เริ่มด้วยกิจกรรมที่ทำได้อย่างง่าย ๆ และท้าทายตัวเองอย่างต่อเนื่อง

4
ลดความเร่งรีบ: หลังจากที่คุณออกจากโรงพยาบาล หรือผลตรวจไวรัสเป็นลบ ควรให้เวลากับตัวเองอย่างเพียงพอเพื่อค่อยๆ เปลี่ยนไปใช้กิจวัตรประจำวันแบบเดิม ๆ โดยใช้เวลาในแต่ละวันไปทีละนิด ค่อยๆ ทำตามข้อ 1 2 3

5
เอาใจใส่กับอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น: ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดหัว เมื่อยล้า ควรติดต่อปรึกษาแพทย์อย่างต่อเนื่องหากปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงหลังการพักฟื้น และอาการไม่ดีขึ้นภายหลังการแก้ไขแล้ว

6
หาเวลาให้ตัวเอง: การพักผ่อนเป็นหัวใจสำคัญของการพักฟื้น ดังนั้นต้องมองหาความช่วยเหลือเพื่อแบ่งการใช้พลังงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการซื้ออาหาร การเดินทาง การขับรถ ในช่วงเวลานี้ขอความช่วยเหลือหรือให้คนใกล้ชิดมีส่วนร่วม ในการจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ของคุณ

จะเห็นได้ว่าโรคโควิด-19 ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่ติดเชื้อในระยะสั้นเท่านั้น แต่โรคร้ายนี้ยังมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่เคยติดเชื้อในระยะยาวอีกด้วย

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

 • ทำไมโควิดมีพิษภัยร้ายกว่าไข้หวัด, กรมสุขภาพจิต
  https://www.dmh.go.th/news/view.asp?id=2294 สืบค้นข้อมูล 20/09/21
 • ทำไมหายจากโรคโควิด-19 แต่อาการป่วยยังอยู่, สืบค้นข้อมูล 18/09/21
 • Post COVID-19 Care: 6 Things You Need To Do After Recovering From Coronavirus
  https://www.ndtv.com/health/post-covid-19-care-6-things-you-need-to-do-after-recovering-from-coronavirus-2302135 สืบค้นข้อมูล 20/09/21
 • Patient education: Recovery after COVID-19 (The Basics), Uptodate
  https://www.uptodate.com/contents/recovery-after-covid-19-the-basics สืบค้นข้อมูล 18/09/21
 • Post-COVID Conditions, CDC
  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects.html สืบค้นข้อมูล 18/09/21