พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19

ความเสี่ยงที่จะทำให้ ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ คือ การไปสัมผัสกับน้ำมูก น้ำลายของผู้ติดเชื้อ ทั้งการสัมผัสโดยตรง จับมือกัน แล้วเอามือมาจับหน้า หรือบังเอิญไปจับสิ่งของ ที่มีน้ำมูก น้ำลาย ของผู้ติดเชื้อ รวมถึงการไอจามใส่กันในระยะกระชั้นชิด 

พฤติกรรมดังนี้มีโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้

 • อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ
 • มีการสัมผัสใบหน้า ขยี้ตา แคะจมูก และสัมผัสปากเพราะมีโอกาส การนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย
 • รับประทานอาหารดิบ หรือกึ่งสุกกึ่งดิบ ไม่สะอาด ไม่ใช้ช้อนกลาง รับประทานทานอาหารที่ทำจากสัตว์หายาก
 • ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว
 • สัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาดซึ่งไม่มีการทำความสะอาดอุปกรณ์หรือพื้นผิวที่หยิบ จับ สัมผัสบ่อย ๆ เช่น ลูกบิด ที่จับประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 • อยู่ในสถานที่ที่ผู้คนหนาแน่น เช่น โรงหนัง ห้างสรรพสินค้า ศูนย์อาหาร สถานีขนส่ง สนามบิน สถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น 
 • เดินทางมาจากกลุ่มประเทศเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 
 • ไม่เฝ้าระวังอาการ หลังจากกลับจากต่างประเทศกลุ่มเสี่ยง ภายใน 14 วัน ไม่รีบไปพบแพทย์เมื่อมีอาการป่วย
 • ไม่ล้างมือ หรือ ล้างมือไม่ถูกต้อง ด้วยสบู่และน้ำสะอาดอย่างน้อย 20 วินาที (หรือลูบมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แล้วรอจนเจลแห้ง)
 • ไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือสวมหน้ากากอนามัยไม่ถูกต้อง เมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่น หรือใกล้ชิดผู้ป่วยและผู้ที่มีความเสี่ยง 
 • ไม่ปิดฝาชักโครกทุกครั้งที่กดล้างเป็นการเพิ่มโอกาสการฟุ้งกระจายของไวรัส ซึ่งถูกขับออกทางอุจจาระได้
 • ไม่ดูแลสุขภาพ ไม่ออกกำลังกายและพักผ่อนไม่เพียงพอ

แหล่งที่มาของข้อมูล :