ไปทำงานให้ปลอดภัย ป้องกันตนเองจากเชื้อ COVID-19

เมื่อมีความจำเป็นที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงาน หรือมีธุระจำเป็นที่ต้องออกนอกบ้าน สิ่งสำคัญคือ การเตรียมตัวเองและอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นเช่น กระเป๋า หมวก ร่ม รองเท้า ในช่วงการเกิดโรคระบาด ให้ใช้ชิ้นเดิมเป็นประจำ เพราะสิ่งของเหล่านี้ มีโอกาสสัมผัสเชื้อไวรัสในสารคัดหลั่งที่อาจจะอยู่ในอากาศ หรือตกลงพื้น  และเพิ่มการดูแลทำความสะอาดเป็นพิเศษ

 • ตนเองมีอาการป่วย ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน และแจ้งหัวหน้างานทราบ
 • เตรียมของใช้ หน้ากากอนามัยบรรจุในถุงสะอาด (สำรองไว้)   แอลกอฮอล์เจล
 • ถ้าเป็นไปได้ หลีกเสี่ยงระบบขนส่งสาธารณะ  
 • สวมหน้ากากอนามัย ก่อนการเดินทางทุกครั้ง  

การเดินทาง 

 • ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลภายหลังการหยิบจับ ส่วนต่าง ๆ บนรถสาธารณะ  
 • เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 2 เมตร 

การใช้ลิฟต์

 • หาตำแหน่งในการยืนในจุดที่ไม่เผชิญหน้ากับคนอื่นๆ
 • ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล เมื่อสัมผัสส่วนต่างๆในลิฟต์

ที่ทำงาน

 • ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ ก่อนเข้า – ออก ที่ทำงาน  
 • สวมหน้ากากอนามัย ระหว่างการทำงาน
 • ทำความสะอาดโต๊ะทำงานอยู่เสมอ
 • ไม่ใช้อุปกรณ์การทำงานร่วมกับคนอื่น
 • รักษาระยะห่างในการทำงานอย่างน้อย 2เมตร

การรับประทานอาหาร

 •  กินร้อน   ช้อนกลาง(ส่วนตัว)    นั่งห่าง    2     เมตร
 • ก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล
 •  เตรียมอาหารมาเองจากบ้าน  ไม่รับปะทานอาหารร่วมกับผู้อื่น

กลับเข้าบ้าน

 • ถอดรองเท้าโดยไม่ใช้มือ  เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่ไปสัมผัสปนเปื้อนสิ่งสกปรก ให้ถอดไว้นอกบ้านหรือ

       ในที่ที่เหมาะสม

 • วางของใช้ที่ติดตัวขณะเดินทางเช่น ร่ม หมวก ไว้เป็นที่และเช็ดทำความสะอาดเสมอ
 • ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล
 • เปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำ

แหล่งที่มาของข้อมูล

คำแนะนำ การณีพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานประกอบการ สถานที่ทำงาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 25 มีนาคม 2563  https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/introduction/introduction14_2new.pdf    สืบค้นเมื่อวันที่ 26/03/63   

หมอ แจง ใส่รองเท้าเข้าบ้านไม่เป็นปัจจัยหลักติดโควิด-19,https://www.tnnthailand.com/content/34173

สืบค้นเมื่อ – เมษายน