เครื่องตรวจวัดออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว

เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด Oximeter คือเครื่องวัดที่แสดงความอิ่มตัวของออกซิเจนจากเซลล์เม็ดเลือดแดง ใช้แหล่งกำเนิดแสงเย็นที่ส่องผ่านปลายนิ้ว อุปกรณ์สามารถกำหนดเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจน แสดงหน้าจอ

วิธีใช้ Pulse oximeter

 • 1. มือและนิ้วอยู่ในอุณหภูมิปกติ ไม่วัดภายหลังการล้างมือทันที เพราะการล้างมืออาจทำให้อุณหภูมิมือเปลี่ยนแปลง
 • 2. นิ้วที่ใช้วัดได้ดีที่สุด คือ นิ้วกลางและนิ้วโป้ง มือขวา จากงานวิจัยพบว่านิ้วมือทั้ง2 นิ้วในข้างที่ถนัดจะให้ค่าการวัดที่มีผลดีกว่านิ้วอื่น ๆ (ยังไม่มีงานวิจัยในคนที่ถนัดซ้าย) ควรตัดเล็บให้สั้นเพื่อให้สะดวกต่อการสอดนิ้ว
 • 3. ตรวจสอบนิ้วใช้วัดไม่ได้เคลือบหรือทาเล็บ ,ไม่มีแผลเป็น เพ้นท์สี สักลาย ที่ปลายนิ้ว
 • 4. ตรวจสอบนิ้วที่วัดให้พอดีและเครื่องวัดไม่แน่นเกินไป (ซึ่งจะทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตลดลง) หรือ หลวมเกินไป (ระดับความเข้มของแสงที่วัดไม่คงที่) นิ้วกลางของมือขวาแสดงผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
 • 5. วางมือบนหน้าอกหรือลำตัว เพื่อลดการเคลื่อนไหว นิ้วมือจะอยู่นิ่ง
 • 6. ขณะเครื่องทำการวัด รอเครื่องอ่านค่าและทิ้งไว้อย่างน้อย 30 วินาที

การอ่านค่าออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว

การใช้เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วแล้วแสดงผลออกมาว่ามีค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดง ใช้เพื่อบ่งชี้ประสิทธิภาพของปอด อีกทั้งภาวะพร่องออกซิเจนที่อาจเกิดขึ้นได้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อCOVID-19 บางรายไม่มีความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจใด ๆ เป็นสัญญาณเตือน แม้จะมีระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดต่ำกว่าปกติ (ในช่วง 70–80%) ซึ่งเป็นภาวะที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตเป็นอย่างมาก เมื่อมีอุปกรณ์นี้มาใช้ร่วมประเมินร่างกายเบื้องต้นจะทำให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของระดับออกซิเจนในเลือดได้แหล่งข้อมูลอ้างอิง

 • Pulse Oximetry,
  https://www.lung.org/lung-health-diseases/lung-procedures-and-tests/pulse-oximetry
 • How to use pulse oximeter correctly, step by step process,
  https://www.indiatvnews.com/health/how-to-use-pulse-oximeter-correctly-step-by-step-process-700826
 • Oxygen levels – Coronavirus Disease 2019 (COVID-19),
  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/videos/oxygen-therapy/Basics_of_Oxygen_Monitoring_and_Oxygen_Therapy_Transcript.pdf
 • ภาวะพร่องออกซิเจนแบบไม่แสดงอาการจากเชื้อไวรัสโคโรน่า,
  https://www.facebook.com/ThailandScienceResearchandInnovation/posts/3394793740539599/
 • วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อสุขภาพและกีฬา ,
  https://www.thaihealth.or.th/Content/54299-%0D%0A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%C3%A0%C2%B8%0D%0A%C2%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%C3%A0%C2%B8%0D%0A%C2%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%C3%A0%C2%B9%0D%0A%C2%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%C3%A0%C2%B8%0D%0A%C2%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%C3%A0%C2%B8%0D%0A%C2%B5%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%C3%A0%0D%0A%C2%B9%C2%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%C3%A0%0D%0A%C2%B8%C2%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%C3%A0%0D%0A%C2%B9%C2%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%C3%A0%0D%0A%C2%B8%C2%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2.html
 • What’s a Pulse Oximeter, and Do I Really Need One at Home?
  https://www.nytimes.com/2020/04/24/well/live/coronavirus-pulse-oximeter-oxygen.html
 • Comparison of SpO2 values from different fingers of the hands
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4627972/
 • What Is a Good Heart Rate for My Age?
  https://www.medicinenet.com/what_is_a_good_heart_rate_for_my_age/article.htm
 • Safe, Normal, Low Blood Oxygen Levels: Pulse Oximeter Chart
  https://www.onhealth.com/content/1/normal_low_blood_oxygen_pulse_oximeter_levels