เครียดนัก พักเอาไว้

การระบาดของโรค COVID-19 สร้างความเครียด ความกลัวและความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรค ในด้านต่างๆเช่น กลัวการติดโรคจากคนอื่น มีความวิตกกังวลในเรื่องเสบียงอาหารอาจจะมีไม่พอในช่วงที่ถูกกักกัน อีกทั้งจำนวนผู้ป่วย และตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโรค ยังคงมากขึ้นในแต่ละวัน การรับรู้ข่าวเหล่านี้ก่อเป็นเหตุให้เกิดความตระหนก ตื่นกลัว อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง อีกทั้งยังส่งผลกระทบไปถึงปัญหาอื่นๆดังนี้

 • นอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิท
 • พฤติกรรมการรับประทานอาหารน้อยหรือมากผิดปกติ
 • รู้สึกไม่กระปรี้กระเปร่า เบื่อ ไม่อยากทำอะไร
 • บางคนดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ หรือใช้สารเสพติดมากขึ้น
 • ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต โรคหัวใจ ในระยะนี้อาการอาจกำเริบแปรปรวน 

สิ่งที่ควรทำ เพื่อลดความวิตกกังวล และความเครียด

 • ดูแลร่างกายและจิตใจ

 รับประทานอาหารที่มีประโยชน์  ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ฝึกลมหายใจ สร้างสมาธิ และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ  หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์   บุหรี่ และสารเสพติด 

 • พูดคุยกับผู้อื่น 

แบ่งปันเรื่องที่ทำให้เกิดความวิตกกังวล  ปรึกษา และคุยกับเพื่อน หรือสมาชิกในครอบครัว เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสร้างระบบสนับสนุนที่ดีในครอบครัว

 • หางานอดิเรก  

 ทำกิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบเป็นวิธีที่ดีในการช่วยผ่อนคลายความเครียด

 • เลือกฟังข้อมูล 

เลือกแหล่งข้อมูล ข่าวที่น่าเชื่อถือ เช่น ข้อมูลมาจากกระทรวงสาธารณสุข และหลีกเลี่ยงการรับข้อมูล และ ข่าวมากเกินไป หยุดพักจากการดู การอ่าน หรือการฟังข่าว ซึ่งทำให้เกิดความวิตก กังวลเพิ่มขึ้น

 • การปรับตัว

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การทำงานที่บ้าน การกักกันตนเองในบ้าน อาจทำให้เกิดความเครียด ดังนั้นการปรับตัวจึงเป็นส่วนสำคัญมากในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

 • ขอความช่วยเหลือ 

เมื่อไม่สามารถจัดการหรือรับมือกับความเครียด ความวิตก กังวล สามารถปรึกษาออนไลน์ สายด่วนสุขภาพจิตที่เบอร์ 1323 อีกช่องทางหนึ่ง

แหล่งที่มาของข้อมูล

Stress and Coping, Coronavirus 2019 (COVID-19), https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress- สืบค้นข้อมูล 7/04/63

Taking Care of Your Emotional Health, Emergency Preparedness and Response https://emergency.cdc.gov/coping/selfcare.asp สืบค้นข้อมูล7/04/63

คำแนะนำด้านสุขภาพจิตและจิตสังคมในช่วงการระบาดของ COVID-19 Mental Health and Psychosocial Considerations During COVID-19 Outbreak 12 มีนาคม 2563 แปลและเรียบเรียงโดย อ. นพ. ธีรยุทธ รุ่งนิรันดร ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยhttps://www.dmh.go.th/covid19/download/view.asp?id=31 สืบค้นข้อมูล7/04/63

โควิด-19กับสุขภาพจิต , กรมสุขภาพจิตhttps://www.dmh.go.th/  สืบค้นข้อมูล7/04/63

อย่ารังเกียจคนติดโควิด-19 อยู่บ้านตัวเองโรคแพร่มาไม่ได้,นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขhttps://www.bangkokbiznews.com/news/detail/873223 สืบค้นข้อมูล 8/04/63