อาหารสด อาหารทะเลกับโควิด 19

จากการระบาดคราวนี้มีความสัมพันธ์กับตลาดกุ้งที่กระจายกุ้งไปขายยังพื้นที่ต่าง ๆ ทำให้ผู้คนไม่กล้าที่จะรับประทานอาหารทะเล ที่ผ่านมาหลายประเทศมีการรายงานพบการปนเปื้อนเชื้อในอาหารต่าง ๆ เช่น ปลาแซลมอนและอาหารทะเลบางประเภท แต่การพบเหล่านั้นเป็นการพบสารพันธุกรรมในอาหาร หมายถึงมีการปนเปื้อนของเชื้อ อย่างไรก็ตามอาหารสด อาหารทะเลยังรับประทานได้ตามปกติและปลอดภัย แต่เราควรคำนึงเรื่องความสะอาดและวิธีในการปรุงอาหารเพื่อให้เกิดความปลอดภัย เมื่อได้จับจ่ายซื้อของสดมา ซึ่งมีวิธีการปฏิบัติดังนี้

 • อาหารสด อาหารทะเลก่อนนำไปปรุงอาหาร ใช้น้ำสะอาดล้างถุงหรือภาชนะบรรจุภัณฑ์ ข้างนอกที่ห่อหุ้มก่อน
 • ล้างอาหารสดหรืออาหารทะเล ด้วยน้ำเปล่า แล้วนำไปปรุงสุกผ่านความร้อน โดยการทอด ย่าง นึ่ง ต้ม หรือผัด (อุณหภูมิ 75องศาเซลเซียสขึ้นไป)
 • งดกินอาหารแบบดิบ หรือกึ่งสุกกึ่งดิบ
 • ควรใส่ถุงมือและล้างถุงมือ หรือใช้แบบครั้งเดียวแล้วทิ้งเมื่อหยิบจับอาหารทะเลหรืออาหารสดทุกครั้ง
 • ล้างทำความสะอาดมือบ่อยๆก่อนหยิบจับสิ่งของอื่น ๆ
 • การประกอบและการรับประทานอาหารปรุงสุก ความร้อนสามารถทำลายเชื้อCOVID -19 ได้ด้วยความร้อนแต่ต้องใช้ อุณหภุมิสูงกว่า 75 องศาเซลเซียส นาน3 นาที และถ้าอุณหภุมิ 60องศาเซลเซียส ต้องใช้เวลานาน 20 นาที ความร้อนที่มากขึ้นจะใช้ระยะเวลาที่สั้นลง ดังนั้นการประกอบอาหารด้วยวิธีการลวกด้วยความร้อนในระยะเวลาสั้น ๆ ไม่มีผลในการทำลายเชื้อ ในช่วงที่มีการเกิดรอบใหม่ของ COVID -19จึงควรรับประทานอาหารอุ่นร้อน หรือปรุงใหม่ดีที่สุด  แหล่งสืบค้น
  Using heat to kill SARS‐CoV‐2
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7361064/, สืบค้นเมื่อ 22 ธค.2563

  สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ,หลัก 5 ประการสู่อาหารปลอดภัย รับมือโควิด-19
  https://www.facebook.com/thaihealth/posts/10157389865328106/ สืบค้นเมื่อ 22 ธค.2563