ออกกำลัง หนี COVID-19

การออกกำลังกายโดยการวิ่งหรือการขี่จักรยาน ถือเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยม แต่ในช่วงการเกิดโรคระบาด COVID-19 มีงานวิจัยจากเบลเยี่ยมและเนเธอร์แลนด์ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การเคลื่อนไหว เช่น เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน อาจทำให้มีการแพร่กระจายเชื้อไปได้ไกลกว่าการอยู่นิ่งกับที่แล้วไอ หรือจาม ถึง 20 เมตร

                การออกกำลังกายทำให้ระบบการหายใจของเราก็จะทำงานมากขึ้น มีการหายใจที่หนักและแรงขึ้น เมื่อมีการไอ จาม เกิดขึ้น สารคัดหลั่งต่างๆ ก็จะออกจากร่างกายเราในรูปแบบของละอองฝอยลอยไปในอากาศ  เพื่อเป็นการป้องกันและระมัดระวังตนเองสำหรับผู้ที่ออกกำลังกาย และอยู่รอบ ๆ

  • ถ้าเดินออกกำลังกายตามด้านหลังผู้อื่น ควรเว้นระยะห่างประมาณ 4-5 เมตร
  • ถ้าปั่นจักรยานหรือ วิ่งช้า ๆ ด้านหลังผู้อื่น ควรเว้นระยะห่างประมาณ 10 เมตร
  • ถ้าปั่นจักรยานด้วยความเร็วด้านหลังผู้อื่น ควรเว้นระยะห่างประมาณ 20 เมตร

ในสถานการณ์การระบาดของCOVID-19  ใช้แนวทาง Social Distancing เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร การออกกำลังกายที่บ้านเหมาะสมและปลอดภัยที่สุด  ถือว่าได้ปฏิบัติตามแนวทางประเทศที่กำลังรณรงค์

“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

 เพื่อลดการรับสัมผัส ปนเปื้อน เชื้อโรคที่ลอยมากับเสมหะ น้ำลาย น้ำมูกของผู้อื่น หรือจากการจับต้องสัมผัสสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้อื่นแล้วมาสัมผัสหน้าตนเอง เป็นการนำเชื้อเข้าร่างกาย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

Belgian-Dutch Study: Why in times of COVID-19 you cannot walk/run/bike close to each other, http://gladiator-lab.ru/run-during-coronavirus สืบค้นข้อมูลวันที่ 14/04/20

Towards aerodynamically equivalent COVID-19 1.5 m social distancing for walking and running, B. Blockenhttp://www.urbanphysics.net/COVID19_Aero_Paper.pdf  สืบค้นข้อมูลวันที่ 14/04/20

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ,กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขhttps://www.moph.go.th/index.php/news/read/1700 สืบค้นข้อมูลวันที่ 15/04/20

ออกกำลังกาย สู้ COVID-19,สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา, https://www.facebook.com/pages/category/Government-Organization  สืบค้นข้อมูลวันที่ 15/04/20