หายจาก COVID-19 แล้วต้องฉีดวัคซีนป้องกันอีกไหม

เมื่อร่างกายติดเชื้อ COVID-19 โควิดและรักษาหายแล้ว ยังคงมีความเสี่ยงของการติดเชื้อ โรค COVID-19 ดังนั้นควรฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

เมื่อไหร่ถึงควรฉีด สำหรับผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้ว ผู้ป่วยที่หายจากโรค COVID-19 แม้จะมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส COVID-19 แต่ยังมีโอกาสติดเชื้อซ้ำได้ เพราะระดับภูมิต้านทานจะเริ่มลดลงตั้งแต่ 3-6 เดือนหลังจากการติดเชื้อ ดังนั้นควรได้รับการฉีดวัคซีนหลังจากจบกระบวนการรักษาภายใน 3 -6 เดือนหลังหายจากโรคโควิด-19 และมีอาการทั่วไปแข็งแรงเป็นปกติ ซึ่งระยะเวลาของการรักษาอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ไม่จำเป็นต้องตรวจการติดเชื้อก่อนฉีดวัคซีน อาจพิจารณาให้ฉีดเพียง 1 เข็ม เพราะจะสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี

สิ่งที่ต้องปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดหลังการได้รับวัคซีน COVID-19

 • ป้องกันตนเอง สวมหน้ากากอนามัยและดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา จมูก และปาก
 • หมั่นล้างมือบ่อย ๆ
 • รักษาระยะห่างกับคนอื่น
 • หลีกเลี่ยงสถานที่อากาศไม่ถ่ายเท แออัด
 • ระมัดระวังและสังเกตอาการอยู่เสมอ
 • ตรวจคัดกรองก่อนเข้าร่วมกิจกรรม หรือ สถานที่ต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของแต่ละสภานที่

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

 • How Soon Can You Get Vaccinated After Recovering From COVID-19?, Houston Methodist ,https://www.houstonmethodist.org/blog/articles/2021/aug/recovering-from-covid-19-how-soon-can-you-get-vaccinated/ สืบค้นวันที่ 4มค.2565
 • ทำไมโควิดมีพิษภัยร้ายกว่าไข้หวัด, กรมสุขภาพจิต https://www.dmh.go.th/news/view.asp?id=2294 สืบค้นวันที่ 4มค.2565
 • จะใส่ จะถอด หน้ากาก2ชั้น ให้ปลอดภัยจากโควิด-19, CP Covid , https://cpcovid19.com/ สืบค้นวันที่ 4มค.2565
 • ติดเชื้อโควิด-19 สามารถฉีดวัคซีนได้หรือไม่?, chulalongkornhospital,https://chulalongkornhospital.go.th /สืบค้นวันที่ 4มค.2565
 • คำถามที่พบบ่อย , กองควบคุมโรค , https://ddc.moph.go.th/vaccine-covid19/pages