หมั่นเช็ด หยุด เชื้อCOVID-19

ก่อนการผสมน้ำยาสำหรับเช็ดทำความสะอาด เราควรสวมอุปกรณ์ป้องกันตัวเองขณะผสม และขณะใช้น้ำยาทำความสะอาด เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกมาโดนผิวหนัง หรือกระเด็นเข้าปาก ตา  และลดการระคายเคืองบริเวณ ตา ผิวหนัง  

  

หมวกคลุมผม         หน้ากากอนามัย          แว่นตา                     ถุงมือยาง         ผ้ากันเปื้อน

การทำความสะอาดพื้นผิวโลหะ โทรศัพท์มือถือ  คีย์บอร์ด รีโมททีวี

  • เช็ดทำความสะอาดด้วย เอทิลแอลกอฮอล์ 70%

การทำความสะอาดผ้า เช่น เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น

  • การซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าจะใช้น้ำอุ่นที่อุณหภูมิประมาณ 70 องศาเซลเซียส  ส่วนการซักผ้าด้วยมือซักใช้ผงซักฟอก  และตากผ้าในที่แสงแดดส่องถึง

การทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวทั่วไป

  • ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเดทตอล (คลอโรไซลีนอล) เข้มข้น 2.5% ผสมน้ำยา 1 ส่วน ในน้ำ 39 ส่วน
  • ใช้น้ำยาฟอกขาว  ( โซเดียมไฮโปรคลอไรด์ ) เข้มข้น 0.05%  น้ำยา 1ส่วน ในน้ำ 99 ส่วน

การทำความสะอาดพื้นผิวที่มีละอองเสมหะ สารคัดหลั่ง

  •  ใช้น้ำยาฟอกขาว ( โซเดียมไฮโปรคลอไรด์) เข้มข้น 0.5% น้ำยา 1ส่วน ในน้ำ 9 ส่วน

(น้ำยาฟอกขาวมีกลิ่นฉุนกัดกร่อนโลหะได้ หากสัมผัสโดนผิวหนัง อาจทำให้เกิดการระคายเคือง)

แหล่งที่มาของข้อมูล

1. Cleaning and Disinfection for Community Facilities, Center for Disease Control and Prevention https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html สืบค้นวันที่14/04/20

2.โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  สืบค้นวันที่24/03/20

3. การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมื่อพบผู้ป่วยยืนยันหรือสงสัย COVID-19, สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย https://www.idthai.org/Contents/Views/?d=0HbN!67!1!!651!koVNCBLI&fbclid=IwAR1k3f6QyF9xNgGNM8Z9xsOAA29vJLJWyd88LcGA-lTQSGbsBaFRsoR4H-c สืบค้นวันที่14/04/20