พูด ไอ จาม น่ากลัวกว่าที่คิด

จากไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อรายที่ 445 ติดเชื้อ COVID 19 จากเพื่อนจามใส่ ขณะรับประทานอาหารด้วยกัน
จากไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อรายที่ 519-522 ติดเชื้อ COVID 19 จากเพื่อนร่วมงานที่รับประทานอาหารร่วมกัน

เชื้อ COVID 19 มีเส้นทางหลักของการติดเชื้อ 2 ทางคือ

 • การสัมผัสโดยตรงกับวัตถุที่มีไวรัสอยู่ และ
 • การสัมผัสทางอ้อมละอองฝอยที่ปล่อยออกมาจากการไอ จาม การพูด และตะโกน
การแพร่ระบาดทำให้เราต้องหันมาดูแลสุขภาพร่างกายและปรับ ความปรกติใหม่ในการดูแลตนเอง ในการใช้ชีวิตประจำวัน เพิ่มความระมัดระวังใน พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อต้องทำกิจกรรม

เมื่อต้องสังสรรค์ พบปะ พูดคุยกัน

 • สวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้อง
 • สแกนไทยชนะ เพื่อเป็นข้อมูลติดตามการเข้าใช้พื้นที่ชุมชน
 • หลีกเลี่ยงสถานที่คนแออัดและอากาศปิด
 • นั่งในบริเวณที่อากาศ ถ่ายเท เลือกนั่งโต๊ะที่เว้นระยะห่างจากโต๊ะอื่น 1-2 เมตร
 • ถ้ามีการไอ จาม ปฏิบัติ ไอจามอย่างถูกวิธี
 • เช็ดทำความสะอาดมือหลังการหยิบจับสิ่งของและก่อนรับประทานอาหาร
 • กระดาษชำระทิ้งลงบนภาชนะรองรับ
 • เมื่อรับประทานอาหาร เลือกอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ไม่รับประทานอาหารดิบ
 • ใช้ช้อนกลาง (ส่วนตัว) และมีถ้วยแบ่งอาหาร ไม่ใช้มือเปล่าหยิบจับอาหาร
 • ลดการพูดคุย สนทนา ขณะรับประทานอาหาร
 • ห้องน้ำสาธารณะ ก่อน-หลัง จับจุดสัมผัส ต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ก่อนกดชักโครกให้ปิดฝาเพื่อลดการฟุ้งกระจาย

แหล่งสืบค้นข้อมูล

 • ข้อมูลจาก www.cpcovid19.com สืบค้น 18มค.2564
 • กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข,โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), www.ddc.moph.go.th/viralpneumonia/introduction.php สืบค้น 18มค.2564
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข,ไทยรู้สู้โควิด สืบค้น 18มค.2564
 • www.thaihealth.or.th/ไทยรู้สู้โควิด สืบค้น 18มค.2564