พัก กลิ้ง พัก กลอก

การใช้สายตาทำงานบนจอคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน เป็นเวลาติดต่อกันนานเกิน 2 ชั่วโมง โดยไม่พักสายตา จะทำให้เกิดอาการคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม หรือ CVS (Computer Vision Syndrome)  มีอาการแสบตา ปวดตา ตาแห้ง น้ำตาไหล ปวดศีรษะ ปวดคอ ปวดไหล่ ความรุนแรงของอาการขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้สายตาอยู่หน้าจอ และยังเกิดได้จากการจัดวางตำแหน่งคอมพิวเตอร์ที่ไม่เหมาะสม เช่น ระยะห่างของจอคอมพิวเตอร์ไม่สมดุลกับท่านั่งทำงาน มีแสงสว่างหรือแสงสะท้อนจากจอคอมพิวเตอร์ที่มากเกินไป เป็นต้น 

                                                                        

วิธีการป้องกันที่ดีที่สุด ควรปกิบัติ ดังนี้ 

  1. วางหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้ห่างจากดวงตาประมาณ 20-28นิ้ว
  2. ปรับแสงสว่างหน้าจอให้พอเหมาะอาจใช้กระจกกันแสงสะท้อนติดที่หน้าจอ

วิธีการบริหารสายตา

  • โฟกัสสายตาที่วัตดุใกล้และไกล – ปรับระยะโฟกัสสายตาด้วยตัวเองบ่อย ๆ อาจเริ่มต้นโดยการโฟกัสไปที่นิ้วของตนเอง แล้วเลื่อนนิ้วเข้า – ออกจากใบหน้าช้าๆ
  • กลอกดวงตาซ้ายและขวา – หน้าตั้ง คอตรง ลืมตา กรอกลูกตามองไปทางซ้ายสุด และมองมาทางขวาสุดเท่าที่จะทำได้ (โดยไม่ต้องหันคอตาม) ทำต่อเนื่องติดต่อกัน 10 ครั้ง
  • กลอกดวงตาขึ้นและลง – หน้าตั้ง คอตรง ไม่แหงน เหลือบลูกตามองขึ้นไปด้านบนสุด และมองลงมาด้านล่างสุด (โดยไม่แหงนหน้า หรือก้มหน้า) ทำต่อเนื่องติดต่อกัน 10 ครั้ง
  • กลอกดวงตาเป็นวงกลม – หน้าตั้ง คอตรง กรอกลูกตาหมุนเป็นวงกลม วนซ้ายต่อเนื่องกัน 10 ครั้ง แล้วเปลี่ยน วนขวาต่อเนื่องกัน 10 ครั้ง
  • กระพริบตา – กระพริบตาช้าๆ 10-15 ครั้งต่อนาที ทำซ้ำจนครบ 2 นาที
  • ปิดตาด้วยฝ่ามือ – วางฝ่ามือลงบนดวงตา ฝ่ามือที่อุ่นๆจะช่วยให้ผ่อนคลาย…….อย่าลืมล้างมือให้สะอาดตามขั้นตอนก่อนจับใบหน้า
  • พักการใช้สายตาเพ่งมองเป็นระยะ เช่นใช้ “สูตรการพักสายตา 20 – 20 – 20” คือละสายตาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกๆ 20 นาที แล้วมองไปที่วัตถุที่อยู่ไกลอย่างน้อย 20 ฟุต นานประมาณ 20 วินาที

แหล่งสืบค้นข้อมูล

1. Computer-Related Eye Fatigue, UCLA Health https://www.uclahealth.org/eye/computer-related-eye-fatigue   

สืบค้นข้อมูล 24 /04/20

2. Computer Vision Syndrome, American Optometric Association https://www.aoa.org/patients-and-public/caring-for-your-vision/protecting-your-vision/computer-vision-syndrome

สืบค้นข้อมูล 24/04/20

3. 8 Exercises All People With Tired Eyes Need to Do, Bright  sight https://brightside.me/inspiration-health/take-a-break-and-do-some-refreshing-eye-exercises-for-tired-computer-users-551410/?utm_source=fb_brightside&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_brightside

สืบค้นข้อมูล 25/04/20

3. 4 โรคสุดเสี่ยงของมนุษย์บ้างาน, กรมสุขภาพจิต https://dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=30277 

สืบค้นข้อมูล 25/04/20