ทำไมต้องฉีดวัคซีน ไข้หวัดใหญ่

การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงที่มีผู้ติดเชื้อทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้งยังมีการระบาดภายในประเทศ ซึ่งอาการที่จากติดเชื้อ COVID-19 มีความคล้ายกับโรคไข้หวัดใหญ่ ทำให้ผู้ป่วยอาจเกิดความวิตกกังวล วิธีสังเกตอาการทั้ง 2โรคแสดงตามตารางดังนี้

อาการโควิด- 19ไข้หวัดใหญ่
เชื้อที่ก่อให้เกิดโรคไวรัสกลุ่มโคโรนา(corona virus)ไวรัสกลุ่มอินฟลูเอนซา(Influenza virus)
การติดต่อสัมผัสสารคัดหลั่ง (น้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะ)
ไข้ไข้มากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส
ประสาทการรับ รส-กลิ่นสูญเสียการรับรสชาติ รับกลิ่นไม่มีความเปลี่ยนแปลง
เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูกมีอาการไอ เจ็บคอ คอแดง คัดจมูก น้ำมูกไหล
ระบบทางเดินหายใจหอบเหนื่อย หายใจลำบากไม่มีอาการหอบเหนื่อย
ระบบกล้ามเนื้อปวดเมื่อยตามร่างกาย ไม่มีแรง ปวดศีรษะ
ระบบทางเดินอาหารท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร
วัคซีนอยู่ระหว่างการทดลองมีวัคซีนช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน

ดังนั้นควรสังเกตอาการตัวเองอย่างต่อเนื่อง หากเริ่มมีอาการควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจที่ชัดเจน การป้องกันที่ดีที่สุดของทั้ง2โรคคือ ล้างมือบ่อยๆ ไม่เอามือไปสัมผัสบริเวณหน้า หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีคนแออัดหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยในช่วงที่มีการระบาด เว้นระยะห่าง (Social Distancing) เมื่ออยู่ในที่ชุมชนอย่างน้อย 2 เมตร

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีจึงเป็นการกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันต่อไข้หวัดใหญ่ให้มีระดับที่สูงสำหรับรับมือกับเชื้อที่จะเข้ามาสู่ร่างกาย รวมถึงเชื้อไข้หวัดใหญ่มักมีการกลายพันธุ์ได้ในช่วงระยะเวลาไม่นาน วัคซีนที่ฉีดทุกปีจะมีองค์ประกอบของเชื้อที่อยู่ในวัคซีนซึ่งปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาลปัจจุบัน ดังนั้นการฉีดวัคซีนทุกปีจึงช่วยให้ภูมิคุ้มกันต่อไข้หวัดใหญ่ได้มีการปรับให้เหมาะสมกับเชื้อที่มาใหม่แต่ละปี

กระทรวงสาธารณสุข มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเน้นประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง เพื่อลดการป่วย ลดความรุนแรง ลดการเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 

1.หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป

2.เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี  

3.ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน

4.บุคคลอายุ 65 ปีขึ้นไป

5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

6.โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) 

7.ผู้ที่เป็นโรคอ้วนน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ ดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร (kg/m2

แหล่งข้อมูล

1.วัคซีนไข้หวัดใหญ่….เรื่องที่ควรรู้,คลังความรู้สุขภาพกระทรวงสาธารณสุข

http://healthydee.moph.go.th/view_article.php?id=605 สืบค้นข้อมูล 12/5/20

2.กรมควบคุมโรค แนะประชาชนยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์,กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=11047&deptcode=brc&news_views=428

สืบค้นข้อมูล 11/5/20

3. ข้อแนะนำเรื่องอาการสูญเสียการได้กลิ่นในผู้ป่วยในผู้ป่วยโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19),ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย https://tmc.or.th/covid19/download/pdf/tmc_covid19-rcot03-090463.pdf สืบค้นข้อมูล 28/5/20

4.Coronavirus Disease 2019 vs. the Flu, Johns Hopkins Medicine

https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/coronavirus-disease-2019-vs-the-fluสืบค้นข้อมูล 11/5/20

5. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China,The New England Journal of Medicine https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2002032 สืบค้นข้อมูล 27/5/20