ตลาดปลอดภัย การ์ดสูงไว้ ป้องกันโควิด

จากกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตลาดกุ้งจังหวัดอยุธยา หลังจากที่ผ่านมาพบการระบาดกลุ่มใหญ่มาจาก ตลาดบางแคมาก่อนหน้านี้ จะเห็นได้ว่าตลาดเป็นพื้นที่สาธารณะ ที่มีคนมาจากหลากหลายพื้นที่ มีบริเวณใช้งานร่วมกันและตลาดบางแห่งมีระบบระบายอากาศที่ไม่ดีนัก ดังนั้น ตลาดจึงอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคได้ ควรมีการดูแลเพื่อลดและป้องกันการ แพร่กระจายของเชื้อโรค ตลาดที่ปลอดภัย มีลักษณะดังนี้

 • กำหนดทางเข้า-ออก เพื่อคัดกรองคนเข้าตลาด วัดอุณหภูมิก่อนเข้าตลาดทุกครั้ง
 • สวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าอย่างถูกต้องทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ
 • มีพื้นที่สำหรับอ่างล้างมือและติดป้ายแสดงวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง
 • ผู้ขายและลูกค้าต้องสวมหน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามระเบียบการตลาดในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อและความปลอดภัยของอาหาร
 • ให้ลูกค้ารักษาระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย2 เมตรรวมถึงกำหนดมาตรการเพื่อลดความแออัด
 • จำกัดจำนวนลูกค้า เพื่อลดความแออัดภายในตลาด
 • จัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม
 • มีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยๆ ซึ่งรวมถึงสิ่งต่างๆเช่นประตูเคาน์เตอร์อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ร่วมกันพื้นที่ส่วนกลางเช่นห้องรอห้องพักห้องพักห้องน้ำและอื่น ๆ
 • ห้องน้ำจัดตารางเวลาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทุกพื้นผิวบ่อยๆและเติมสบู่น้ำยาฆ่าเชื้อ กระดาษเช็ดทำความสะอาดมือ


เมื่อไปตลาดเราควรปฏิบัติตัวดังนี้
 • มีการบันทึกข้อมูลการเข้า – ออก ลงทะเบียนเช็คอินก่อนเข้าใช้บริการ และเช็คเอ้าท์หลังจากใช้บริการผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่ใช้บริการตลาด
 • ควรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกต้อง
 • รักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตร
 • หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้า ตา จมูก ปาก และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสกับอาหารโดยตรงควรใช้อุปกรณ์หยิบจับเพื่อลดการสัมผัส
 • วางแผนการซื้อเพื่อใช้เวลาในตลาดให้น้อยที่สุด
 • ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์มากกว่า70 เปอร์เซ็นต์ ทั้งก่อน-หลังเข้าตลาด
แหล่งสืบค้นข้อมูล

 • Centers for Disease Control and Prevention,Considerations for Outdoor Farmers Markets, www.cdc.gov ,
 • FDA US. Food &Drug Administration,Best Practices for Retail Food Stores, Restaurants, and Food Pick-Up/Delivery Services During the COVID-19 Pandemic,www.fda.gov/
 • กรมอนามัยย้ำไปตลาดการ์ดไม่ตก สวมหน้ากาก เช็คอินไทยชนะ,www.dailynews.co.th,
 • HFogus,กรมอนามัย แนะ ตลาดสดกว่า 1,580 แห่งทั่วไทย เข้มตั้งการ์ดสกัดโควิด 19,www.hfocus.org