จะใส่ จะถอด หน้ากาก2ชั้น ให้ปลอดภัยจากโควิด-19

ในขณะที่การระบาดของโรคเป็นดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ทุกคนควรป้องกันการติดเชื้อแบบเต็มที่ดีที่สุด ไม่ประมาทเมื่อต้องอยู่ในที่ชุมชนหรือป้องกันคนรอบข้างในกรณีที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองมีการติดเชื้อมาหรือไม่ การใส่ หน้ากากเป็นขั้นตอนสำคัญขั้นตอนหนึ่งในการป้องกัน ทางการแพทย์มีการเชิญชวนคนไทยหันมาสวมหน้า 2 ชั้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อ ทำให้หน้ากากแนบสนิทกับผิวหนังบริเวณใบหน้า รวมทั้งบริเวณสันจมูกได้ดีขึ้น ลดการรั่วของอากาศ ทำให้กรองอนุภาคขนาดเล็กดีขึ้น แนะนำวิธีการใส่หน้ากากโดยด้านในต้องเป็นหน้ากากอนามัย สามารถมัดสายคล้องเพื่อทำให้กระชับกับรูปหน้า และด้านนอกเป็นหน้ากากผ้าช่วยเพิ่มความกระชับของ หน้ากากอนามัย ป้องกันรอยรั่วด้านข้างๆได้ มีผลอ้างอิงจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อแห่งสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention : CDC)

  • คนติดเชื้อใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อเวลาไอ ได้ 56% ใส่หน้ากากผ้าป้องกันได้ 51% ถ้าใส่หน้ากากผ้าทับหน้ากากอนามัย ป้องกันได้ 85%
  • คนอยู่ใกล้กับคนติดเชื้อที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย ใส่หน้ากาก 2 ชั้น ลดการรับเชื้อได้ 83%
  • ทั้งคนติดเชื้อและคนที่อยู่ใกล้ชิด ต่างใส่หน้ากาก 2 ชั้น สามารถลดการรับเชื้อได้ 96%

ถึงแม้การสวมหน้ากาก 2 ชั้น จะป้องกันเชื้อไม่ได้ทั้งหมด แต่ก็ป้องกันการแพร่กระจายน้ำมูก น้ำลาย ของเราออกสู่ภายนอกร่างกายได้ ภายหลังการใช้งาน หน้ากากอนามัยไม่ควรใช้ซ้ำและหน้ากากผ้าต้องซักทำความสะอาดหลังการใช้งานทุกครั้ง การทิ้ง ภายหลังการใช้งานหน้ากากอนามัยด้านในของหน้ากากก็สัมผัสกับสารคัดหลั่งอย่างน้ำลายหรือน้ำมูกของผู้ใส่ด้วย ดังนั้น จึงต้องทิ้งให้ถูกวิธีและถูกที่เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เก็บขยะหรือคนทั่วไป เพื่อไม่ให้เกิดเป็นขยะมูลฝอยติดเชื้อส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนการทิ้งหน้ากากอนามัยทำได้ง่ายเพียง “พับ ม้วน ทิ้ง” ดังนี้

1. ถอดหน้ากากโดยห้ามสัมผัสด้านใน และด้านนอกของหน้ากาก
2. พับ หรือม้วนหน้ากากเก็บส่วนที่สัมผัสร่างกายไว้ด้านใน
3. ใช้สายรัดพันไว้รอบหน้ากาก
4. ใส่ถุง (แยกกับขยะประเภทอื่น) พร้อมรัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อ
5. หรือทิ้งลงใน (ถ้ามี) ถังขยะติดเชื้อ (สีแดง) เพื่อเข้าสู่กระบวนการกำจัดเชื้อ
6. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือโดยทันทีแหล่งข้อมูลอ้างอิง

  • Guidance for Wearing Masks, CDC,www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html สืบค้นข้อมูล 2 พค.2564
  • Improve How Your Mask Protects You,CDC,www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/effective-masks.html สืบค้นข้อมูล 2 พค.2564
  • ทำไมถึงต้องใส่หน้ากาก 2 ชั้นเพื่อป้องกันโควิด-19 และใส่อย่างไร, Thai Health Literacy Promotion Association,www.doh.hpc.go.th/bs/issueDisplay.php?id=587&category=B10&issue=CoronaVirus2019 สืบค้นข้อมูล 5 พค.2564
  • ฮาวทูทิ้ง หน้ากากอนามัย ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม,สสส.,www.thaihealth.or.th/Content/52485-ฮาวทูทิ้ง%20หน้ากากอนามัย%20ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม สืบค้นข้อมูล 5 พค.2564