ข้อแนะนำในการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 สำหรับสมาชิกในบ้านหรือที่อยู่อาศัย คู่รัก ผู้ดูแลผู้ที่ต้องกักกันตนเอง ในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาล

ข้อแนะนำในการป้องกันการติดเชื้อ COVID- 19 สำหรับสมาชิกในบ้านหรือที่อยู่อาศัย คู่รัก ผู้ดูแลผู้ที่ต้องกักกันตนเอง ในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาล

ข้อควรปฏิบัติสำหรับคนที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ต้องกักกันตนเอง 

 1. ช่วยสังเกตอาการของผู้ที่ต้องกักกันตนเอง และติดต่อสถานพยาบาลทันทีที่ผู้กักกันตนเองมีอาการของเชื้อไวรัส  COVID- 19 (ไข้ ไอ หายใจลำบาก ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ)
 2. ช่วยดูแลเรื่องความต้องการพื้นฐานให้กับผู้ที่ต้องกักกันตนเอง โดยการช่วยจัดหาของใช้จำเป็น เช่น อาหาร น้ำดื่ม ยาประจำตัว ของใช้ส่วนตัว และอื่นๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ถูกกักกัน
 3. สมาชิกในบ้านควรแยกห้องนอน ห้องน้ำ ออกจากผู้ถูกกักกัน เท่าที่จะเป็นไปได้
 4. ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่มีความจำเป็นเข้ามาภายในบริเวณบ้าน
 5. ควรช่วยดูแลสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน และห้ามไม่ให้ผู้ถูกกักกันสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยง
 6. ถ้าต้องใช้พื้นที่ในบ้านหรือที่พักอาศัยที่ต้องใช้ร่วมกัน ควรมีให้ถ่ายเทอากาศที่สะดวก โดยการเปิดหน้าต่าง และหลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่ร่วมกันในเวลาเดียวกัน
 7. หลีกเลี่ยงการสัมผัสตา จมูก ปาก ด้วยมือที่ไม่สะอาด และควรทำความสะอาดมือด้วยการล้างมืออย่างสม่ำเสมอ โดยใช้น้ำและสบู่หรือเอทิลแอลกอฮอล์
 8. สวมหน้ากากอนามัย ถ้าอยู่ร่วมกับผู้ที่ถูกกักกัน
 9. สวมหน้ากาก และถุงมือ เมื่อต้องสัมผัสกับเลือด อุจจาระ สารคัดหลั่ง ของผู้ที่ถูกกักกัน
 10. แยกของใช้ส่วนตัวจากบุคคลอื่นในที่พักอาศัย เช่น ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน
 11. ทำความสะอาดบริเวณที่อยู่อาศัย ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวัน โดยเฉพาะบริเวณที่ผู้กักกันสัมผัสทุกวัน
 12. ทำความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอนและอื่น ๆ ด้วยน้ำและผงซักฟอก หรือน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 70-90C
  12.1 ซักเสื้อผ้าหรือผ้าที่เปื้อนเลือด อุจจาระหรือสารคัดหลั่ง จากผู้ที่ถูกกักกันทันที
  12.2 ใส่ถุงมือใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ถ้าต้องมีการจับต้องผ้าเปื้อนทุกครั้ง และให้ถือห่างจากตัว ล้างมือทุกครั้งหลังจากถอดถุงมือทิ้ง
 13. ทิ้งถุงมือ หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว หรือสิ่งของที่ปนเปื้อน ในถุงพลาสติก และปิดปากถุงให้สนิทก่อนนำไปทิ้งทุกครั้ง ล้างมือทันทีหลังจากที่ทิ้งเสร็จ (ถ้ามือเปื้อน อย่างเห็นได้ชัด ควรใช้น้ำและสบู่ล้างมือ)

แหล่งที่มาของข้อมูล :

US CDC Recommended precautions for household members, intimate partners, and caregivers in a nonhealthcare setting1 of person under investigation
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-prevent-spread.html#precautions สืบค้นข้อมูล 07 มีนาคม 2563