การทำความสะอาดมือ

การทำความสะอาดมือ (Hand Hygiene)

“มือ” เป็นอวัยวะที่สำคัญ เป็นอวัยวะที่เราใช้หยิบ จับ สัมผัสสิ่งต่างๆ รอบตัว และเป็นตัวกลางหรือพาหะที่สำคัญเช่นกันในการนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย 

การล้างมือด้วยสบู่และน้ำ (Hand Washing)

วิธีที่ดีสุดในการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคนั้นเข้าสู่ร่างกาย คือ การล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธีดังนี้

 1. ก่อนรับประทานอาหาร ก่อนหยิบจับอาหารเข้าปาก
 2. ก่อน ระหว่าง และหลัง เตรียมอาหาร / ปรุงอาหาร
 3. ก่อนและหลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หรือ การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน หรือการดูแลบาดแผล
 4. หลังเข้าห้องน้ำ 
 5. หลังใช้มือหยิบจับ-สัมผัสสิ่งสกปรกเช่น การใช้มือปิดปากขณะไอจาม การสัมผัสขยะ   เป็นต้น
 6. หลังสัมผัสสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ลิฟต์ การหยิบจับธนบัตรหรือเหรียญ เป็นต้น 
 7. หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง
 8. หลังกลับจากนอกบ้าน เช่น กลับจากโรงเรียนกลับจากการทำงานนอกบ้าน ล้างมือ 7 ขั้นตอน เพื่อเป็นการทำความสะอาดมือทุกซอกทุกมุม โดยเฉพาะบริเวณที่มักจะล้างมือไม่ทั่วถึง เช่น ซอกนิ้ว ปลายนิ้ว และหลังมือ”ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
  ขั้นตอนที่ 1 ใช้ฝ่ามือถูกัน
  ขั้นตอนที่ 2 ใช้ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว
  ขั้นตอนที่ 3 ใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว
  ขั้นตอนที่ 4 ใช้หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ
  ขั้นตอนที่ 5 ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ
  ขั้นตอนที่ 6 ใช้ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ
  ขั้นตอนที่ 7 ถูรอบข้อมือ

เวลาในการล้างมือ (ครบทุกขั้นตอน) อย่างน้อย 20 วินาทีหรือขั้นตอนละ 5 ครั้งและทำสลับกันทั้งสองมือ จากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาด และเช็ดมือให้แห้งด้วยผ้าสะอาดหรือกระดาษเช็ดมือ

แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ

สำหรับกรณีที่ไม่สะดวกใช้น้ำ เช่น ระหว่างเดินทาง หรือไปในที่ที่ไม่สะดวกล้างมือด้วยสบู่และน้ำ ก็สามารถใช้เจลทำความสะอาดมือเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

วิธีใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาด

 1. หยดแอลกอฮอล์ลงบนมือ
 2. ถูมือทั้งสองข้างทั้งหน้ามือและหลังมือให้เปียกทั่ว
 3. ถูจนกระทั่งมือแห้ง
 4. เวลาในการทำความสะอาดมือ อย่างน้อย 20 วินาที

แหล่งที่มาของข้อมูล